Այգեպարի միջնակարգ դպրոց

Աիգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի եռամսյակային հաշվետվություն

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Աիգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թիվ հաստիքացուցակ

2018թիվ հաստիքացուցակ

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թիվ հաստիքացուցակ-ում

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի նախահաշիվ

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ. նախահաշիվ

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի նախահաշիվ-ում

Այգեպարի միջն դպրոցի 2017թ տարեկան հաշվետվություն

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Այգեպարի միջն դպրոցի 2017թ տարեկան հաշվետվություն-ում

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի գնումների նախնական պլան

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի գնումների նախնական պլան

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի գնումների նախնական պլան-ում

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2017թ.-ի գնումների փոփոխված պլան

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2017թ.-ի գնումների փոփոխված պլան

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Այգեպարի միջն. դպրոցի 2017թ.-ի գնումների փոփոխված պլան-ում

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի ֆինանսական բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի ֆինանսական բյուջեի նախնական տարբերակ

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Այգեպարի միջն. դպրոցի 2018թ.-ի ֆինանսական բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018 թ.-ի նախահաշվի նախնական տարբերակ

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ.-ի նախահաշվի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.-ի նախնական բյուջե2

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.-ի նախնական բյուջե2-ում

2018թ.-ի նախնական բյուջե

posted by aygepar in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.-ի նախնական բյուջե-ում